Czy chcesz zamknąć formularz? Wszystkie wprowadzone dane zostaną utracone.
Zapisz formularz do późniejszej edycji
Kontynuuj edycję formularza
Wyjdź bez zapisania odpowiedzi

FAQ - Najczęściej zadawane pytania przez Wykonawców

 

Nie. Założenie konta, utworzenie wizytówki i dodanie usług do cennika Wykonawcy jest darmowe.

Tak, Wykonawcą w serwisie może zostać każdy. Nie wnikamy w relacje łączące Zleceniodawców i Wykonawców oraz formę prawną realizacji zleceń.

Do jednego adresu e-mail można założyć po jednym koncie Zleceniodawcy i Wykonawcy.

Pragniemy dopasować zleceniomat.pl do indywidualnych potrzeb naszych użytkowników, dlatego po zalogowaniu na konto Wykonawcy w zakładce Ustawienia konta, możesz samodzielnie wybrać rodzaj powiadomień, które będziemy do Ciebie wysyłać.

Po otrzymaniu oferty Zleceniodawcy widzą podane przez Wykonawcę informacje kontaktowe oraz zaproponowane w ofercie ceny za wykonanie usługi. Po przejściu na wizytówkę Wykonawcy widoczny jest Cennik Wykonawcy (z wyjątkiem usług, których widoczność została wyłączona), Opinie o Wykonawcy, a także galeria przykładowych realizacji.

Poszczególne usługi możesz dodać do swojego cennika z poziomu listy usług lub po wejściu w szczegóły usługi. Określisz tam Oczekiwaną przez siebie cenę za wykonanie danej usługi, a także inne jej parametry.

Jest to orientacyjna cena za wykonanie danej usługi, prezentowna potencjalnym Zleceniodawcom przed wysłaniem zapytania. Cena określona w Twoim cenniku może być wyższa lub niższa od ceny katalogowej. Każdy Wykonawca sam określa oczekiwaną przez niego cenę za wykonanie danej usługi i to taka cena jest przyjmowana do przygotowania Oferty.

Są to oczekiwane ceny za wykonanie danej usługi przez Wykonawców będących użytkownikami serwisu. Na ceny te wpływ ma np. specyfika rynku na którym działa dany Wykonawca, opinie na temat Wykonawcy i inne czynniki.

Cena od jest parametrem informującym Zleceniodawcę, że podana w ofercie cena jest ceną minimalną jaką oczekujesz za jej wykonanie. Parametr Cena od jest używany gdy nie jest możliwe jednoznaczne określenie ceny za wykonanie danej usługi. Jednak Zleceniodawcy dużo chętniej wybierają oferty Wykonawców, którzy nie zaznaczyli parametru Cena od.

Możesz nie chcieć składać oferty na wszystkie usługi dodane do swojego cennika. Dlatego by na daną usługę składać Oferty (w tym AutoOferty) musisz ją aktywować w cenniku.

Zaznaczenie AutoOferta umożliwia automatyczne składanie ofert cenowych na zapytania Zleceniodawców zgodnie z ustawionymi Cenami i Rabatami dodatkowymi. By oferta złożyła się automatycznie wszystkie usługi w zleceniu muszą być dodane, aktywne i opłacone oraz mieć zaznaczony parametr AutoOferta.

Jeśli nie chcesz by stosowane przez ciebie ceny były widoczne w Twoim cenniku dla innych użytkowników możesz wyłączyć jej widoczność. Widoczność usługi nie ma wpływu na możliwość otrzymywania Zapytań i składania Ofert.

Do każdej usługi możesz dodać do trzech zdjęć prezentujących twoje wykonanie danej usługi. Zdjęcia po zaakceptowaniu prezentowane będą Zleceniodawcom w galerii danej usługi oraz w Twojej wizytówce w zakładce Galeria.

Zapytanie od Zleceniodawcy trafi do Ciebie, jeśli posiadasz w swoim cenniku choć jedną usługę ze zlecenia Zleceniodawcy.

Tak. Na nieaktywne w cenniku usługi można złożyć ofertę jednorazową.

Szukaj
int(0)